h1
h2
h3
previous arrow
next arrow

คลินิกและศูนย์รักษา

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ ให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจและโปรแกรมตรวจสุขภาพ

วันพ่อปีนี้ มอบความรักด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพวันพ่อ ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคุณพ่อ หรือครอบครัวของท่าน

สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรม "ปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)"

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

Slide 1
พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

Slide 2
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งการทำงานเป็นทีม บริหารแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

previous arrow
next arrow

invalid quix collection shortcode!

บทความสุขภาพ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง หากใครที่ไม่ดูแลสุขภาพให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆ ซึ่งโรคต่างๆ ที่มักเป็นกันบ่อยในช่วงนี้มีหลายกลุ่ม

เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานของเนื้อเยื่อของสมอง พขมากในผู้สูงอายุ หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาการของโรคจะรุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ
5 วิธีถนอมไต เพราะโรคไตไม่ใช่แค่การ"ลดเค็ม"ไตเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ