h1
h2
h3
previous arrow
next arrow

คลินิกและศูนย์รักษา

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพต่างๆ ให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน? อย่ารอจนสายเกินไปหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ เพื่อสุขภาพและหัวใจที่แข็งแรง

ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มโรงพยาบาลในเครือนายแพทย์หาญ ร่วมด้วยโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้บริจาคเครื่องไตเทียม ให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันวิ่งผลัดแก้วมุกดาสามัคคี ประจำปี 2565
Slide 1
พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

Slide 2
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งการทำงานเป็นทีม บริหารแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

previous arrow
next arrow

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมดูแลสุขภาพของคุณและสมาชิกในครอบครัว เรามีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการทางแพทย์กับคุณและสมาชิกในครอบครัว เราอยากให้คุณรักสุขภาพ อย่างที่เราอยากดูแลคุณ
นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์
แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรม
นพ.นคร บุญแต่ง
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน
แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต
แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวช
พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์
แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวช
พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา
แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต

บทความสุขภาพ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง หากใครที่ไม่ดูแลสุขภาพให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ก็อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆ ซึ่งโรคต่างๆ ที่มักเป็นกันบ่อยในช่วงนี้มีหลายกลุ่ม
เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานของเนื้อเยื่อของสมอง พขมากในผู้สูงอายุ หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาการของโรคจะรุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ
5 วิธีถนอมไต เพราะโรคไตไม่ใช่แค่การ"ลดเค็ม"ไตเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คำเตือน

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.