แพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมดูแลสุขภาพของคุณและสมาชิกในครอบครัว เรามีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการทางแพทย์กับคุณและสมาชิกในครอบครัว เราอยากให้คุณรักสุขภาพ อย่างที่เราอยากดูแลคุณ

นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์
นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์
Clinic : Family Medicine

การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น เราพร้อมดูแลคุณด้วยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน
นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน
Clinic : Emergency Medicine

การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น เราพร้อมดูแลคุณด้วยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์
นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์
Clinic : Obstetrics and Gynaecology

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.นคร บุญแต่ง
นพ.นคร บุญแต่ง
Clinic : Urological Surgery

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต
พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต
Clinic : Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์
พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์
Clinic : Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา
พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา
Clinic : Nephrology

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
Clinic : Surgery

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt