แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องมือที่พร้อมให้บริการ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology) บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจโรคเฉพาะทางของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ผ่าตัดเนื้องอกชนิดต่างๆ ของมดลูกรังไข่ ตรวจหาภาวะผิดปกติของประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะทั้งเพศหญิงและเพศชาย รักษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ โรคต่อมลูกหมากโต โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมศัลยแพทย์ พยาบาล วิสัญญี ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีความพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก ให้วัคซีนในเด็กตามตารางและวัคซีนเสริมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตัววัคซีน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) “เพราะการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น” ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) บริการให้คำปรึกษาปัญหา ดูแลรักษาผู้ป่วย ในแบบองค์รวมให้กับท่านและครอบครัว

เวชปฏิบัติทัวไป (General Practice) ให้บริการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุกรรมทัวไป เวชปฏิบัติ พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ ทางอายุรกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ (Cardiologist Specialist Clinic) ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ เพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดูแลรักษาให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกันโรค พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย จังมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างดีที่สุดทั้งก่อนและหลังการรักษา

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test)
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

เมื่อไตทำงานผิดปกติอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึม เนื่องจากมีการคั่งของของเสีย อาจมีภาวะเกลือแร่ผิดปกติจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติอันนำไปสู่การเสียชีวิตเฉียบพลัน บริการรักษาโรคไตด้วยยา เปิดเส้นเลือดฟอกไต รักษาโรคไตด้วยการผ่าตัด พร้อมห้องฟอกที่ได้มาตรฐาน

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

  • ศูนย์รักษาโรคไตปลอดภัยจากภวะแทรกซ้อน
  • รักษาด้วยยา และฟอกไตโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต
  • เปิดเส้นเลือดฟอกไตโดยแพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือด
  • รักษาด้วยการผ่าตัด โดยแพทย์ศัลยกรรมยูโรวิทยา
  • ห้องฟอกที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก