เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) “เพราะการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น” ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ