เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) บริการให้คำปรึกษาปัญหา ดูแลรักษาผู้ป่วย ในแบบองค์รวมให้กับท่านและครอบครัว