ศูนย์ไตเทียม

เมื่อไตทำงานผิดปกติอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึม เนื่องจากมีการคั่งของของเสีย อาจมีภาวะเกลือแร่ผิดปกติจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติอันนำไปสู่การเสียชีวิตเฉียบพลัน บริการรักษาโรคไตด้วยยา เปิดเส้นเลือดฟอกไต รักษาโรคไตด้วยการผ่าตัด พร้อมห้องฟอกที่ได้มาตรฐาน

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

  • ศูนย์รักษาโรคไตปลอดภัยจากภวะแทรกซ้อน
  • รักษาด้วยยา และฟอกไตโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต
  • เปิดเส้นเลือดฟอกไตโดยแพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือด
  • รักษาด้วยการผ่าตัด โดยแพทย์ศัลยกรรมยูโรวิทยา
  • ห้องฟอกที่ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก