โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต หากเราไม่สังเกตเห็น หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู ก็มิอาจรู้ได้ แต่หากเราตรวจเช็ค และพบว่ามีอาการบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น ทำให้เราเตรียมพร้อม ปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพและอาการบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะเริ่มต้น ในราคา 3,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรอง และป้องกัน 11 โรคอันตราย อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

โปรแกรม Healthy Heart ||

หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน? และคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ สูบบุหรี่ อ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อายุมากกว่า 45 ปี อย่ารอจนสายเกินไปหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ การทำงานของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่หลักในการสูบฉีดโลหิตที่อุดมไปด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้พลังงาน สุขภาพหัวใจที่ดีจึงนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง บ่อยครั้งที่เราอาจลืมดูแลอวัยวะที่สำคัญนี้ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนกพร้อมดูแลหัวใจของคุณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยโปรแกรม HEALTHY HEART II เพื่อสุขภาพและหัวใจที่แข็งแรง ในราคา 3,900 บาท

โปรแกรม Healthy Heart |

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ การทำงานของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่หลักในการสูบฉีดโลหิตที่อุดมไปด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้พลังงาน สุขภาพหัวใจที่ดีจึงนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง บ่อยครั้งที่เราอาจลืมดูแลอวัยวะที่สำคัญนี้ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนกพร้อมดูแลหัวใจของคุณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยแพ็กเกจการตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อหัวใจที่แข็งแรง ในราคา 8,900 บาท (กรณีที่ไม่ต้องรับการตรวจรายการที่ 7 ราคาลดเหลือ 6,900 บาท)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เช็คความพร้อม ก่อนร่วมเดินทางกัน ไปตลอดชีวิต ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักนี้ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนคู่รักมาตรวจเช็คสุขภาพกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่อง และอื่นๆรวม 11 รายการ

โปรแกรมคัดกรองนิ่ว

คุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่? ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากคุณมีอาการเหล่านี้ถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร ควรได้รับการตรวจเพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดโปรแกรมคัดกรองนิ่ว Stone Screening Program เพื่อเป็นการคัดกรองนิ่ว Stone Screening Program ในราคา 1,500 บาท

แพ็กเกจฝากครรภ์

ฝากครรภ์... เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลลูก และสุขภาพคุณแม่ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ และให้ลูกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่และลูกน้อย ซึ่งประโยชน์หลักที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพครรภ์และการตรวจการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ความแข็งแรงของทารถว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่และที่สำคัญ การได้พบสูติแพทย์จะช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ไปจนถึงการออกกำลังกาย และสามารถสอบถามหรือปรึกษากับสูติแพทย์ได้โดยตรงอีกด้วย โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดแพ็กเกจการดูแลสุขภาพครรภ์อย่างเหมาะสม ให้คุณวางใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย ในราคา 10,700 บาท

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B virus; HBV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายอย่างยิ่ง หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยสามารถติดต่อผ่านทางการคลอด การสัมผัสเลือดหรือแผลเปิดของผู้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ และการใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบความห่วงใยด้วยแพ็กเกจไวรัสตับอักเสบบี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไวรัสตับอักเสบบี ด้วยวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในราคา 2,400 บาท

แพ็กเกจ Baby Love Vaccine |

เติบโตอย่างปลอดภัย ลูกน้อยห่างไกลโรค มาดูแลลูกรักของคุณ ด้วยแพ็คเกจวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้าย ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณได้ ทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กโดยการมอบความรักของพ่อแม่ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับลูกน้อยด้วยอายุ 2 - 6 เดือน กับแพ็กเกจ Baby Love Vaccine ราคา 8,000 บาท (จากราคาเต็ม 12,000 บาท)

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6-12 เดือน

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกรักแข็งแรงสมวัย วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน และคางทูม, วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส รวม 5 เข็ม ราคา 4,000 บาท จากราคาปกติ 5,600 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD) และไข้หวัดใหญ่

เพราะการป้องกันดีกว่ารักษา โรคปอดอักเสบ พบได้บ่อยในคนทั่วไปและคนทุกวัย มีโอกาสพบได้มากขึ้นในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง นับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อ โดยเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ (พบได้เป็นส่วนใหญ่) และปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ผู้ป่วยจึงมีอาการแสดงและความรุนแรงของโรคในลักษณะแตกต่างกันไป และบางครั้งอาจพบปอดอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ อีกด้วย โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอด...อักเสบ (IPD)
เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

เจากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2562 ระยะเวลา 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม )มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 77,575 ราย เสียชีวิต 81 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 5-14 ปี รองลงมาคือ 15-34 ปี และแรกเกิด -4 ปี ตามลำดับ ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการที่มีวัคซีนเข้ามาช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จึงมอบความห่วงใยด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ควบคุมโรคได้ถึง 6 ปี เมื่อฉีดครบ 3 เข็ม ในราคา 10,500 บาท จากราคาปกติ 11,400 บาท เพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียจากโรคไข้เลือดออก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้
• วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์
• Gardasil ป้องกัน 4 สายพันธุ์ คือนอกจากสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกแล้ว ยังสามารถป้องกันสายพันธุ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่ได้อีกด้วย
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดแพคเกจเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก Gardasil อายุ 9-14 ปี ในราคา 7,000 บาท จากราคาปกติ 7,528 บาท และ Gardasil อายุ 15 ปีขึ้นไป ในราคา 10,500 บาท จากราคาปกติ 11,292 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( ชนิดก่อนสัมผัสโรค ) โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย ไม่มียารักษาได้ แต่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง 2 เข็ม ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย ตั้งครรภ์ก็สามารถฉีดป้องกันได้ ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค) ป้องกันล่วงหน้าเมื่อถูกสัตว์กัด ด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1 เข็ม ร่างกายก็จะได้ภูมิต้านทานที่สูงพอจะป้องกันโรคอย่างได้ผล โดยไม่ต้องฉีดเซรุ่มร่วมด้วยหรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุ่มรอบ ๆ แผล วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค) 2 เข็ม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบความห่วงใยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในราคา 1,800 บาท จากราคาปกติ 2,262 บาท

แพ็กเกจส่องกล้อง

แผลภายนอกยังพอมองเห็นได้ แต่แผลภายในกว่าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีอาการ ซึ่งบางครั้งก็สายไปเสียแล้ว โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วย “อาการปวดท้อง” ทำให้หลายครั้งผู้ป่วยสับสนและแยกโรคไม่ออก “การส่องกล้องทางเดินอาหาร” จึงเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่จะช่วยให้แพทย์ค้นหาสาเหตุของอาการได้อย่างเจาะลึก และรักษาได้อย่างตรงจุด โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดแพ็กเกจส่องกล้อง เพื่อป้องกันและดูแลระบบทางเดินอาหารและค้นหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ในราคา 28,000 บาท จากราคาปกติ 30,282 บาท