คำเตือน

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรอง และป้องกัน 11 โรคอันตราย อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ ติดต่อ

โทรศัพท์ : 042-611222 ,030-9006364 (เบอร์ลาว)
Line ID : mukinter_info